Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Điện tử Vô Tích JDT

Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không ?Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi...

Địa chỉ

40-1 Đường Zhanhong, Quận Xinwu, Thành phố Vô Tích, Tỉnh Giang Tô

Điện thoại

+8619952710934

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi